诗词.楹联
 

虔州八境图八首(〔原无引,据它本补。〕)

拼音版、注音及读音 nán kāng bā jìng tú zhě,tài shǒu kǒng jūn zhī suǒ zuò yě,jūn jì zuò shí chéng,jí qí chéng shàng lóu guān tái xiè zhī suǒ jiàn ér zuò shì tú yě。
《南康八境图》者,太守孔君之所作也,君既作石城,即其城上楼观台榭之所见而作是图也。
dōng wàng qī mǐn,nán wàng wǔ lǐng,lǎn qún shān zhī cēn cī,fǔ zhāng gòng zhī bēn liú,yún yān chū mò,cǎo mù fān lì,yì wū xiāng wàng,jī quǎn zhī shēng xiāng wén。
东望七闽,南望五岭,览群山之狼籍,俯章贡之奔流,云烟出没,草木蕃丽,邑屋相望,鸡犬之声相闻。
guān cǐ tú yě,kě yǐ máng rán ér sī,càn rán ér xiào,kǎi rán ér tàn yǐ。
观此图也,能够茫然而思,粲然而乐,嘅然而叹矣。
sū zǐ yuē: cǐ nán kāng zhī yī jìng yě,hé cóng ér bā hū?suǒ zì guān zhī zhě yì yě。
苏子曰:此南康之一境也,何従而八乎?所自观之者异也。
qiě zi bú jiàn fū rì hū,qí dàn rú pán,qí zhōng rú zhū,qí xī rú pò bì,cǐ qǐ sān rì yě zāi。
且子不见夫日乎,其旦如盘,此中如珠,其夕如破璧,此岂三日也哉。
gǒu zhī fū jìng zhī wèi bā yě,zé fán hán shǔzhāo xīyǔ yánghuì míng zhī yì,zuò zuòxíng lìāi yuèxǐ nù zhī biàn,jiē yú wú mù ér gǎn yú wú xīn zhě,yǒu bù kě shèng shǔ zhě yǐ,qǐ tè bā hū。
苟知夫境之为八也,则凡寒暑、朝夕、雨旸、晦冥之异,坐作、行立、哀笑、喜怒之变,接于吾目而感于吾心者,罕见不胜数者矣,岂特八乎。
rú zhī fū bā zhī chū hū yī yě,zé fū sì hǎi zhī wài,huī guǐ jué guài,yǔ gòng zhī suǒ shū,zōu yǎn zhī suǒ tán,xiàng rú zhī suǒ fù,suī zhì qiān wàn wèi yǒu bù yī zhě yě。
如知夫八之出乎一也,则夫四海除表,诙诡谲怪,《禹贡》之所书,邹衍之所道,相如之所赋,虽至千万未有不一者也。
hòu zhī jūn zǐ,bì jiāng yǒu gǎn yú sī yān。
后之君子,必将有感于斯焉。
nǎi zuò shī bā zhāng,tí zhī tú shàng。
乃作诗八章,题之图上。
zuò kàn bēn tuān rào shí lóu,shǐ jūn gāo huì bǎi wú yōu。
坐看奔湍绕石楼,使君高会百无忧。
sān xī qiè bǐ qín tài shǒu,bā yǒng liáo tóng shěn yǐn hóu。
三犀窃鄙秦太守,八咏聊同沈隐侯。
tāo tóu jì mò dǎ chéng hái,zhāng gòng tái qián mù ǎi hán。
涛头寥寂打城还,章贡台前暮霭寒。
juàn kè dēng lín wú xiàn sī,gū yún luò rì shì cháng ān。
倦客登临无穷思,孤云夕照是长安。
bái què lóu qián cuì zuò duī,yíng yún lǐng lù ruò wéi kāi。
白鹊楼前翠作堆,萦云岭谈若为开。
gù rén yīng zài qiān shān wài,bù jì méi huā yuǎn xìn lái。
故人应正在千山表,不寄梅花远信来。
zhū lóu shēn chù rì wēi míng,zào gài guī shí jiǔ bàn xǐng。
朱楼深处日微明,皂盖归时酒半醒。
bó mù yú qiáo rén qù jǐn,bì xī qīng zhāng rào luó tíng。
黄昏渔樵人去尽,碧溪青蟑绕螺亭。
shǐ jūn nà xiá rì cān chán,yī wàng cóng lín yī chàng rán。
使君那暇日参禅,一望森林一怅然。
chéng fó mò jiào líng yùn hòu,zhe biān cóng shǐ zǔ shēng xiān。
成佛莫教灵运后,着鞭従使祖生先。
què cóng chén wài wàng chén zhōng,wú xiàn lóu tái yān yǔ méng。
却従尘表望尘中,无穷楼台讯蓐濛。
shān shuǐ zhào rén mí xiàng bèi,zhǐ xún gū tǎ rèn xī dōng。
山水照人迷向背,只寻孤塔认西东。
yān yún piāo miǎo yù gū tái,jī cuì fú kōng yǔ bàn kāi。
烟云缥缈郁孤台,积翠浮空雨半开。
xiǎng jiàn zhī fú guān hǎi shì,jiàng gōng míng miè shì péng lái。
想见之罘观海市,绛宫明灭是蓬莱。
huí fēng luàn zhàng yù cēn cī,yún wài gāo rén shì dé zhī。
回峰乱嶂郁狼籍,云表高人间得知。
shuí xiàng kōng shān nòng míng yuè,shān zhōng mù kè jiě yín shī。
谁向空山弄明月,山中木客解吟诗。

 
中国文联 湖南省文联 长沙市文联 株洲市文联 常德市文联 郴州市文联 衡阳市文联 怀化市文联 娄底市文联
益阳市文联 永州市文联 岳阳市文联 张家界文联 邵阳市文联 湘潭县文联 湘乡市文联 韶山市文联 岳塘区文联 雨湖区文联
版权所有:湘潭文艺网 地址:湘潭市双拥中路市委大楼5楼 邮编:411104 电话:0731-58583227
湘ICP备案号:湘ICP备10008728号